2013-01-21

MANIFEST COORDINADORA CENTRES SANITAT CATALUNYA

MANIFEST DE LA COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA
EN DEFENSA DELS DRETS DELS USUARIS I TREBALLADORS DE LA SANITAT CATALANA


Es de públic coneixement que estem travessant temps molt difícils, amb especial repercussió en el que, fins ara, es coneixia com estat del benestar. Aquesta repercussió ha consistit en retallades que afecten principalment els serveis socials, l’educació i la sanitat.
En el sector sanitari les retallades posen en perill la continuïtat d’una assistència sanitària que fins ara era un dels baluards de la nostra societat i que està considerada entre les millors del mon. Exigim al govern que prioritzi amb urgència el finançament sanitari perquè el deteriorament de l’assistència tindrà repercussions greus sobre la salut pública.
Des de la coordinadora de centres sanitaris de Catalunya fem una crida als treballadors i als usuaris per defensar una sanitat pública, gratuïta en el moment de la seva prestació, i universal.
Demanem als gestors i als polítics responsabilitat i compromís envers la ciutadania. Ni els usuaris ni els treballadors han de patir les conseqüències de la mala gestió. Abans de retallar s’han de depurar responsabilitats per la mala gestió, eliminar les bosses d’ineficàcia i aprimar el nombre d’alts càrrecs i els seus salaris. Cal que es facin públics els salaris i els incentius, així com les indemnitzacions que reben quan cessen, dels responsables i gestors del sistema públic sanitari. Si cobren diners públics, pagats de les nostres butxaques, es de justícia que sapiguem quant els paguem i a canvi de que.
Per la defensa d’una sanitat pública i de qualitat també es necessari defensar el manteniment dels recursos, tant materials com humans, i per tant els drets sociolaborals dels treballadors, i les ratios d’assistència. No acceptarem cap pèrdua de drets ni de llocs de feina i així com demanem responsabilitat als polítics també ho fem amb els interlocutors socials per que no signin cap retallada que lesioni la qualitat del servei públic ni els drets dels treballadors. En aquest capítol també ens oposem als tancaments de llits, de quiròfans i de centres d’assistència, que allarguen les llistes d’espera i deixen una part de la població en precari.
Com usuaris i com treballadors tenim dret a saber com s’administren els diners de la sanitat. Sabem que molts centres amaguen les comptes o no les entreguen als representants socials. Exigim que es facin públics tots els comptes d’explotació i els balanços comptables dels centres que ofereixen assistència pública; i que es puguin contrastar amb el registre de la seva activitat.
Durant els últims anys hem assistit a la privatització de la gestió de molts centres, i d’una part dels serveis de suport de la sanitat (manteniment, bugaderia, cuines, magatzems, esterilització...). Considerem que aquestes pràctiques han contribuït a encarir la sanitat pública i creiem necessari que cessin.
Defensem una sanitat pública gratuïta en el moment de la seva prestació, i per tant estem en contra del copagament i del cobrament del €uro per recepta. L’argument de que així es disminuirà la despesa farmacèutica es fal·laç; un fàrmac és prescrit per un facultatiu sota el seu criteri professional per tractar una malaltia quan ho considera necessari, i cobrar per recepta és gravar la malaltia, especialment a la gent gran o amb rendes limitades, i fins i tot posar en perill els tractaments si, per problemes econòmics, els malalts no adquireixen tots els fàrmacs prescrits. El que cal per disminuir la despesa farmacèutica, és racionalitzar l’ús dels medicaments i evitar un excés de medicalització, que a més de no ser útil ni necessària, sols afavoreix els interessos de les grans empreses farmacèutiques.
Per últim volem fer públic el nostre propòsit d’iniciar accions conjuntes en oposició a les retallades. Convidem a tots els treballadors del sector sanitari i a tots els usuaris a participar amb nosaltres en la defensa del sistema sanitari. Com treballadors, com usuaris i com ciutadans no podem tolerar que es posi en perill un  dret d'aquesta envergadura.

dret d’aquesta envergadura.