2013-01-10

Denúncia al Protectorat de Fundacions del Govern pel dèficit CRÒNIC de Sant Pau.

Denuncien al Protectorat de Fundacions del Govern pel dèficit crònic del Sant Pau
Societat 05/01/2013
La metgessa Carmen Pérez ha denunciat a la responsable jurídica del Protectorat de Fundacions de la Generalitat per no actuar davant la situació de dèficit que llastra la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital Sant Pau de Barcelona des de la seva constitució, en 1991.

La denúncia, presentada davant el Jutjat d'Instrucció de Barcelona, al·lega un delicte de prevaricació administrativa dirigit a la responsable de Fundacions i Assessorament Jurídic de la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia, Carolina Sáenz, i extensible a altres persones implicades.

La denunciant argumenta que des de desembre de 2011 ha presentat tres escrits per requerir al Protectorat de Fundacions la seva actuació davant el dèficit del centre, com obliga el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, afegeix Pérez.

"Aquesta empresa ha presentat un resultat comptable deficitari des de pràcticament la seva constitució en 1991 i, malgrat això, la preceptiva valoració i aprovació de comptes per part del Protectorat de Fundacions ha estat sempre favorable", assenyala Pérez en el document.

Segons la metgessa, el dèficit que arrossega el centre --de 300 milions d'euros, dels quals 280 milions són en concepte d'un deute històric de la Seguretat Social-- "comporta gravíssims prejudicis econòmics als seus treballadors", argumentant la presentació d'expedients de regulació d'ocupació (ERE).

Després d'assenyalar els diferents processos judicials en què es troba immersa l'ens gestor del Sant Pau, la denunciant ha assenyalat que el Protectorat de Fundacions "té perfecte coneixement de totes aquestes situacions i, malgrat això, no ha realitzat cap de les actuacions legalment previstes com a obligatòries".

A més, la denúncia al·lega que la resposta a l'últim requeriment presentat davant el Protectorat el passat 7 de juliol "no reuneix els requisits preceptius establerts per als actes i les resolucions administratives".

Segons Pérez, el requeriment que s'efectua al Protectorat de Fundacions s'ha dut a terme de "forma clara, reiterada i amb causa objectiva sobradament acreditada".

Assenyala que el Protectorat de Fundacions no pot ignorar que les peticions manquen de relació amb el procediment penal obert en el Jutjat d'Instrucció 22, ja que en aquesta causa es valora presumpta responsabilitat penal per malversació, delicte societari i frau.

I argumenta que en el requeriment al Protectorat es relaciona amb l'obligació que té aquest òrgan d'actuar per la via civil davant una situació econòmica de risc.
http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/01/denuncien-al-protectorat-de-fundacions-del-govern-pel-deficit-cronic-del-sant-pau-74985.php