2013-02-08

PRESENTACIÓ DE LA COORDINADORA LABORAL DE CENTRES SANITARIS DE CATALUNYA. CSLC

Presentació de la Coordinadora
 
La Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris de Catalunya neix en el marc d’un seguit de lluites, concentracions, tancades i manifestacions de les treballadores i treballadors de la sanitat d’aquest país, contra les retallades en els seus salaris i en els seus drets sòcio laborals.
Drets i salaris que ja no poden garantir els convenis i acords signats fins ara. El Govern de la Generalitat, en nom d’una crisi que no és més que una estafa i a cop de decret, ha retallat pressupostos i prestacions de serveis, precaritzant més encara els centres públics i concertats que han d’assistir la població del país.
La Conselleria de Salut, els patrons de les fundacions, les patronals de les xarxes concertades, els directors i gerents dels serveis sanitaris i l’entramat d’empreses amb ànim de lucre que els donen suport , plegats, conformen la sanitat pública d’aquest país, i fa temps que van d’acord.
En front, dividits en diverses organitzacions, estaments i comitès, distribuits en mil centres incomunicats, amb nosequàntes condicions laborals aparentment diferents, els treballadors veiem cada cop més retallats els nostres drets.
És en aquest marc que creiem que cal una Coordinadora Laboral.
Un espai de reflexió, debat i decissió de tot alló que té a veure amb les condicions en què es du a terme la nostra feina, com a treballadores i treballadors de la salut.
Cal una Coordinadora oberta, flexible i capaç de garantir a la població una assistència sanitària pública de qualitat, gratuïta i per tothom.
Per això et demanem la teva participació, el teu suport i les teves propostes.


Vine amb la Coordinadora a la concentració
dia 17 de febrer, a les 12 del migdia, a Plaça Catalunya

 
LA SANITAT NO ESTÀ EN VENDA, ES DEFENSA!!!!!!!!!!