2012-11-03

Manteniment Dissabtes

CGT ha calculat l'excés de dissabtes que pertoca treballar durant l'any en curs, per tot el personal de manteniment de 7 hores continuades, per tal d'evitar confusions i malentesos, aqui desglossem el càlcul.
S'ha repassat diverses vegades per asegurar la fidelidat del càlcul. Aquest document s'ha fet arribar al mes de maig al senyor Lluís Pons director en cap de manteniment  de la vall d'hebró( esperàvem una resposta que no s'ha produït) i ara us el fem arribar a vosaltres.
Segons calendari laboral 2012 del ICS:
Mes                                                    Díes laborals

Gener                                                    21
Febrer                                                   21
Març                                                     22
Abril                                                     19
Juny                                                      21
Juliol                                                     22
Agost                                                   Vacances
Setembre                                              18
Octubre                                                22
Novembre                                            21
Decembre                                            18
                                                                                 
                                                            226 dies laborals
                                                                6  graciables
                                                                                   
                                                            220 dies laborals
 S'han de fer 228 dies laborals i 3 hores anuals ( que son 1559hores)
                                                             228dies+3hores
                                                             220
                                                                                     
                                                            8dissabtes+3hores
220dies x 7hores= 1540hores + 59= 1559h/any