2011-06-08

Movilitzacions i retallades

MOVILIZACIONES

La Sección Sindical de CGT, secundando la decisión de la Junta de Personal, convoca a los trabajadores del Hospital de la Vall d'Hebrón a Asamblea Permanente que iniciará martes a las 9 horas y el miércoles de 9h a 13h.

RECORTES

Segons informació del gerent de l'hospital a la reunió del dia 4 d'abril les dades següents corresponen a la proposta que presentaran a l'ICS en compliment de la reducció del 10% del pressupost. No sabem si serà la definitiva ja que l'ha d'aprovar l'ICS i el departament i no es descarta que es puguin produir més retallades.

D'entrada el mes d'abril tanquen 56 llits de forma definitiva. Actualment Vall d'Hebron té 1151 llits i es quedarà en 1095.

Sembla ser que les plantes de la General que es tancaran són la cinquena senars i l'annex de la 7a, Nefrologia. Aquest tancament afecta a 24 DUE, 24 TCAI, 2 supervisores, 2 Aux. Administratives i 2 zeladors, que seran ubicats en altres serveis i que desplaçaran eventuals.

Tancament llits d'hospitalització:

Centres hospitalaris

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

TOTAL 4 MESOS

Hospital General

148

175

176

176

675

Hospital Traumatologia

84

84

112

84

364

Hospital Materno Infantil

4

54

54

54

216

Total centres hospitalaris

286

313

342

314

1,255

Tancament llits de crítics

Centres hospitalaris

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

TOTAL 4 MESOS

Hospital General

6

16

16

16

54

Hospital Traumatologia

14

14

14

14

56

Hospital Materno Infantil

6

6

6

6

24

Total centres hospitalaris

26

36

36

36

134

Reducció de l'activitat quirúrgica

Es preveu que l'afectació serà de 45 quiròfans a la setmana. Això suposa2.600 intervencions menys segons paraules del gerent. Altres informacions parlen de 4.000 intervencions menys que seria el 10% del total d'intervencions anuals que es fan actualment.

Es reduirà la plantilla actual de quiròfans en unes 18 persones.

Durant els 4 mesos d'estiu es tancaran a més 7 quiròfans a la general, 3 aTrauma i 6 a AMI. Durant el mes d'agost els 9 quiròfans de Pere Virgili.

Suposarà 560 contractes d'estiu menys

Reducció de plantilla

En general es suprimirà la contractació eventual i només es cobriran el 50%de les jubilacions.

A més:

- 33 contractacions eventuals que no es renovaran.

- No es renovarà el personal contractat per la implantació del SAP, SILICON, i GACELA.

- Reducció del 10% de punts de guàrdia d'especialitats mèdiques.

Segons els nostres càlculs totes aquestes mesures suposaran una disminució en la contractació d'unes 800-1000 persones en el nostre hospital.

Altres mesures

- Eliminació de l'esmorzar gratuït del personal. No afecta al temps legal que tenim per fer-ho.

- Reducció del 50% dels diners destinats a formació continuada.( No afecta a les 40hores de formació)

- Reducció dels permisos sense sou. La concessió o no, s'analitzarà individualment.

- Reducció de la despesa energètica, de material, de farmàcia, neteja,hoteleria. A les empreses concessionàries d'alguns d'aquests serveis els demanaran reducció de la depesa contractada.