2007-06-13

L’ICS INCOMPLEIX L’ACORD SIGNAT

La retribució per compliment d’objectius (DPO) és un complement variable i de definició subjectiva, més si es la empresa qui defineix qui i perquè s’ha de gaudir.

L’ICS, de forma unilateral ha decidit que els/les treballadors/es en situació d’ILT(baixa laboral) no gaudiran d’aquest complement, o es retallarà, per no haver aconseguit els objectius predefinits per la empresa. L’ICS penalitza d’aquesta manera aquelles treballadores i treballadors que han tingut una malaltia, a vegades, no cal oblidar, provocada per les cada vegada pitjors condicions laborals (càrregues de treball, tensió derivada de la mala organització del treball...).

Però, la agressió als nostres drets laborals no acaba aquí. Els metges i metgesses dels CAPs han rebut l’ordre de rebaixar el número de baixes laborals si volen gaudir del complement per objectius. Es tracta, doncs, de no buscar les causes de les malalties sinó de penalitzar als treballadors i treballadores que no estan en condicions òptimes per al mercat de treball.

L’Acord 2007-2010, signat per l’ICS i els sindicats CCOO, CATAC i UGT estableix que “els objectius han de representar un repte, però han de ser assolibles i fixats amb la participació dels interessats”. L’incompliment de l’Acord per part de la empresa en el cas de les ILT associat a gaudiment de DPO es doble: l’objectiu no pot ser assolible ni ha estat fixat amb la participació de les persones interessades. Es per això que, el sindicat CGT diu que l’ICS està incomplint l’Acord.

A la vaga convocada per CATAC, algunes veus ja van senyalar el nostre desacord amb la signatura d’aquest Acord que deixa mans lliures a l’ICS per definir la part variable del nostre salari, en una política de resultat negatiu per les treballadores i treballadors i favorable a les polítiques neoliberals i privatitzadores de la empresa. Ara, ens toca continuar lluitant, organitzar-nos i acumular forces per tal d’impedir les agressions a les nostres condicions laborals. No hem d’oblidar tampoc, el projecte de privatització de l’ICS que es suposaria donar per acabada la Sanitat Pública.

PER UN SALARI DIGNE. NO ALS DPO´s.
PER UNES CONDICIONS DE TREBALL DIGNES.
NO A LA PENALITZACIÓ DE LES BAIXES LABORALS.
PER UNA SANITAT PUBLICA DE QUALITAT. NO A LA PRIVATITZACIÓ.

Barcelona 12/06/07